Herb szkoły

ABC… Unii Europejskiej

Uczniowie naszego Liceum 16.11.2022 r. mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z pracownikami Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze. Prowadzące w interesujący i zrozumiały sposób przedstawiły proces integracji europejskiej, instytucje unijne oraz wyjaśniły jakie szanse i możliwości Unia Europejska stwarza młodym Europejczykom.

Dużym zainteresowaniem Licealistów cieszyła się polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, zwłaszcza kwestia zdobywania wiedzy i możliwości doskonalenia umiejętności poprzez studia, bądź staże zagraniczne, a także formy pozaszkolne, w tym wolontariat europejski. Szeroko omawiany był program ERASMUS+, umożliwiający międzynarodową wymianę doświadczeń, szkolenia oraz wolontariat.

Na zakończenie spotkania odbył się konkurs wiedzy, gdzie uczniowie chętnie odpowiadali na pytania, a wszystkie poprawnie udzielone odpowiedzi nagrodzone były drobnymi upominkami.

Trzeba przyznać, że prowadzące nawiązały bardzo dobry kontakt z uczniami, a prezentacja oraz wykład stanowiły wysoką wartość merytoryczną.

RODO