Herb szkoły

CISCO Networking Academy – Final Exam

Terminy egzaminów kończących szkolenia w Akademii Cisco w roku szkolnym 2014/2015.

IT Essensials (grupa poniedziałkowa) – Final exam 11.05.2015 (poniedziałek) g. 14.15
CCNA Discovery sem 1 (grupa wtorkowa) – Final exam 13.05.2015 (środa) g. 14.15
CCNA Discovery sem 2 (grupa środowa) – Final exam 20.05.2015 (środa g. 14.15)

Do każdego egzaminu można podchodzić trzy razy. Kolejne terminy, dla osób które nie zdały egzaminu lub nie mogły uczestniczyć w pierwszym terminie, będą ustalane w innym czasie.
Do egzaminu końcowego mogą przystąpić osoby, które w ciągu roku nie opuściły więcej niż 50% zajęć oraz mają zaliczone testy ze wszystkich rozdziałów.