Herb szkoły

Cyberprzemoc – tematem spotkania zgorzeleckiej policji z młodzieżą

W dniu 30.10.2023 roku w naszym Liceum odbyło się spotkanie klas pierwszych z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Celem spotkania była edukacja młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Omawiane były kwestie cyberprzemocy min.
Czym jest cyberprzemoc?, Jakie istnieją formy omawianej przemocy, Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w sieci oraz jakie konsekwencje prawne ponosi sprawca popełnienia przestępstwa.  Funkcjonariuszka przekazała informacje gdzie i u kogo szukać pomocy.

RODO