Herb szkoły

Diagnoza uzależnień behawioralnych

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu poznanie Państwa opinii na temat uzależnień behawioralnych.

Ankieta jest całkowicie ANONIMOWA, a to oznacza, że nie są tam podawane żadne dane osobowe. Szczere odpowiedzi są bardzo ważne, ponieważ mogą pomóc w tworzeniu lepszych zajęć profilaktycznych. Istnieje możliwość ominięcia dowolnego pytania, jeśli nie chcemy udzielić na nie odpowiedzi. Ankietę należy wypełnić do 10 listopada.

link do ankiety dla UCZNIÓW

link do ankiety dla RODZICÓW

O ile w świadomości społecznej istnieje wiedza na temat problemów alkoholowych i związanych z zażywaniem narkotyków, o tyle problem uzależnień behawioralnych jest ciągle traktowany marginalnie i z pobłażaniem.

Minimalizowanie znaczenia uzależnień behawioralnych ma wymierne konsekwencje w przypadku dzieci i młodzieży. Jeśli problem ryzykownych zachowań jest niedostrzegalny bądź bagatelizowany przez rodziców i opiekunów, to wiąże się to z dość późnym reagowaniem na już zaawansowane uzależnienie, które przejawia się wymiernymi konsekwencjami np. związanymi z edukacją szkolną, zaburzeniami emocjonalnymi i prawidłowym rozwojem osobowości. Nasilenie uzależnień behawioralnych związanych z technologiami cyfrowymi jest szczególnie widoczne na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Uważa się, że wiek gimnazjalny jest eksplozją zachowań ryzykownych, które prowadzą do uzależnień.