Herb szkoły

DROGA DO WOLNOŚCI

10371706_732861693423991_1769337486852045188_n

W Miejskim Domu Kultury 4 czerwca obchodzona była  w naszym mieście i powiecie 25 rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miejskich  z Burmistrzem, panem Rafałem Groniczem na czele oraz władz Starostwa Powiatowego, którym przewodniczył Starosta, pan Artur Bieliński. Gośćmi byli także działacze tworzący pierwsze struktury NSZZ Solidarność  w Zgorzelcu i okolicach

Część artystyczną przygotowała młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich i Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego pod kierownictwem pani Barbary Rutkowskiej oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5. Prezentację, przypominającą trudną drogę Polski i Polaków do wolności, przedstawił pan Piotr Pietryk. Całość uzupełniała wystawa ukazująca najbardziej charakterystyczne wydarzenia i symbole tego okresu, przygotowana przez młodzież z klasy I B L.O. pod kierunkiem pani Magdaleny Siemaszko.

Do znaczenia  tej uroczystości nawiązał  w słowie wstępnym Bogdan Szymański: Dzisiejszy program zatytułowany  “Droga do wolności”  jest pewną formą pamięci o tamtych czasach, o ludziach, którzy marzyli o wolności i o nią walczyli, formą pomocy w refleksji nad naszą historią i obchodzona dziś rocznicą. Część tekstów, które usłyszymy nie należy może do utworów najwybitniejszych, ale są to utwory powstałe z potrzeby chwili i z serca – a to w nim, jak mówił Wyspiański – jest Polska właśnie. Można powiedzieć, że nie było jednej drogi do wolności, ale wiele dróg i wiele pokoleń Polaków znalazło się na nich. To ich wszystkich , mimo czasem ideowych różnic, symbolizuje wielki ruch społeczny, który powstał na końcu tej drogi do wolności, czyli Solidarność.

Wśród wielu słów, które dziś przychodzą na myśl, jedno szczególnie domaga się refleksji. Słowo Solidarność. Jak je rozumieć usłyszeliśmy m. in. w r.1987: Nie może być walka silniejsza od solidarności; bardzo łatwo drugi, czy drudzy pozostają na polu społecznym przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia. Solidarność musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie. Bo co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to wszystko mieści się w pojęciu solidarności. Sposób bytowania ludzkiej wielości mniejszej lub większej, całej ludzkości, poszczególnego narodu, bytowania w jedności godnej człowieka. /Jan Paweł II-Sopot, Gdańsk/

Słowa te także w nowych warunkach nie straciły aktualności.

I uwaga ostatnia: zwycięstwo roku 1989, przecież nie całkowite, stało się początkiem wolności, tym razem wolności, która już nie krzyżami się mierzy. To z owego zwycięstwa osiągniętego bez przemocy tym bardziej pozwala się cieszyć, tym bardziej pozwala je obchodzić radośnie.

Teksty piosenek wykonywane przez dzieci i młodzież oraz dokumenty wykorzystane w prezentacji  podkreśliły wagę tej rocznicy dla współczesnej historii Polski. 25 rocznica wyborów parlamentarnych z 1989 roku częściowo wolnych, ale zakończonych zwycięstwem Solidarności, to przecież tak naprawdę rocznica upadku  rządów komunistycznych w Polsce.

Było wzruszająco i pięknie tak, jak być powinno na uroczystości poświęconej Ojczyźnie.

 

10177254_732861663423994_4339360690098173610_n  10365977_732861453424015_7086849017917348885_n

10312635_732861520090675_4172274606535361749_n