Herb szkoły

Dzień Pamięci Rocznic Historycznych

W Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu 31 maja 2017 r. odbył się apel upamiętniający dokonania życia dwóch ważnych postaci historycznych w dziejach naszego państwa, jakimi byli Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsudski. Uczniowie klasy 2D pod kierunkiem p. Doroty Czajkowskiej i p. Barbary Rutkowskiej przedstawili w interesujący sposób życiorysy Wielkich Polaków w formie prezentacji multimedialnej, która uzupełniona była sondą uliczną przeprowadzoną na terenie miasta Zgorzelca, gdzie uczniowie sprawdzali wiedzę przypadkowo spotkanych osób. Najciekawszym pod względem artystycznym był występ wokalno-taneczny wykonany przez urodziwe uczennice LO.

Okolicznościowy apel miał na celu popularyzację treści historyczno-patriotycznych i w tym miejscu warto przypomnieć piękne słowa Józefa Piłsudskiego “Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani praw do przyszłości”.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11