Herb szkoły

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Informujemy, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu, przy ul. Powstańców Śląskich 1.

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał w sesji wiosennej wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej oraz absolwent, który jednocześnie złożył oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.