Herb szkoły

Erasmus+

———————————————————————————————————————————————————————-

Erasmus + uczniów i kadry edukacji szkolnej

Od roku 2022 Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu uczestniczy projektach Erasmus+ Akcja 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121). W obecnym roku podczas tygodniowych kursów szkoleniowych zrealizowane zostaną pierwsze mobilności nauczycieli i uczniów.

Głównym celem projektu jest polepszenie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji przez reprezentantów grona pedagogicznego dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych. Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia metodyczne, szkolenia językowe oraz udział w obserwacji pracy w szkole u zagranicznego partnera. Zaplanowano również mobilność grupową uczniów, która będzie realizowana poza zagranicami naszego kraju.

Udział w projekcie istotnie wpłynie na kompetencje nauczycieli i uczniów oraz wzmocni wizerunek Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia, a kadra nauczycielska nabędzie nowe umiejętności niezbędne do innowacyjnego nauczania, podniesie swoją znajomość języka angielskiego. Kontakty międzynarodowe sprawią, że szkoła nabierze europejskiego charakteru. Dzięki zrealizowanym działaniom, spodziewamy się wzrostu prestiżu szkoły w środowisku lokalnym oraz rozwinięcia współpracy międzynarodowej.