Herb szkoły

Informacja dla uczniów

ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Książki z biblioteki oddajemy w dniach od 17.06.2020 r. (środa)
do 22.06.2020 r. (poniedziałek), w godzinach 9:00 – 14:00

ŚWIADECTWA SZKOLNE

Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią,
w tym ograniczenie stacjonarnej pracy szkół i placówek świadectwa uczniów klas I i II naszego Liceum pozostaną w dokumentach szkolnych. Ze względu na zagrożenie nie będą rozdawane w czerwcu.

W indywidualnych przypadkach np. zmiana szkoły lub miejsca zamieszkania, dokumenty będą wydawane rodzicom.