Herb szkoły

KONKURS APETYT NA SZTUKĘ

KONKURS

PLASTYCZNO-KULINARNY

Kopiuj  z Skrik 027

    APETYT NA SZTUKĘ

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, zwane dalej organizatorem.

 2. Celem konkursu jest:

– popularyzacja wiedzy na temat sztuk  plastycznych,

– rozwijanie zainteresowań uczniów,

– zwrócenie uwagi na jakość i estetykę jedzenia,

– prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

3. Adresaci konkursu:

– uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu zgorzeleckiego.

4. Zasady uczestnictwa:

– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w DNIU 10.02.2014  samodzielnie wykonanego dania kulinarnego zainspirowanego dziełem plastycznym (np. obrazem Vincenta van Gogha, rzeźbą itp.),

– prace można przygotować samodzielnie lub w grupie /maksymalnie dwie osoby/,

do  kulinarnej pracy NALEŻY  DOŁĄCZYĆ reprodukcję dzieła plastycznego,

(z imieniem i nazwiskiem twórcy, tytułem, datą powstania) oraz przepis dania (w wersji papierowej i na płycie CD),

– przepis dania nie musi być autorski ? należy to zaznaczyć,

– po ocenie prac konkursowych i ich sfotografowaniu odbędzie się degustacja dań.

5. Termin składania prac:

– warunkiem uczestnictwa udziału jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ i złożenie jej w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2014 u p. Anety Błaszkiewicz (gab. nr 54) lub Karoliny Prusieckiej (gab. nr 73) lub na adres LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, ul. Partyzantów 4  lub drogą internetową na adres: k.prusiecka@poczta.onet.pl.

6. Kryteria oceniania:

– estetyka dania,

– samodzielność wykonania,

– oryginalność.

Prace zostaną ocenione przez właścicieli i pracowników restauracji ze Zgorzelca.

 7. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator  zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów prac konkursowych, np. w celu publikacji.

3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów.

4.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

5. Przewidywana jest wystawa pokonkursowa wystawa fotograficzna oraz wydanie w formie elektronicznej książki kulinarnej z przepisami oraz zdjęciami dań uczestników.

8. Kontakt.

 KONKURS APETYT NA SZTUKĘ

Aneta Błaszkiewicz, Karolina Prusiecka

LO im. Braci Śniadeckich

59-900 Zgorzelec

ul. Partyzantów 4

e-mail: k.prusiecka@poczta.onet.pl

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA

KONKURS

APETYT NA SZTUKĘ

 (PROSIMY PISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY

??????????????????………………………………………………………………………

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

????????????????????????????????

3. KLASA  ???????……………………………………………………

4. DZIEŁO SZTUKI ? inspiracja dania  ????????????????????..

a)  imię i nazwisko artysty????????????…………………………………………..

b) tytuł dzieła???????????????????????????????

5. KONTAKT (adres, mail)??????????????????????????

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

PODPIS