Herb szkoły

Konkurs fotograficzny!

Przypominamy uczniom zainteresowanym fotografią, że termin składania prac na II Powiatowy Konkurs Fotograficzny “UCHWYĆ KSIĄŻKĘ”, organizowany przez Filię Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu, upływa 24 kwietnia. Prace prosimy przynosić do biblioteki szkolnej. Regulamin konkursu jest do wglądu w bibliotece oraz na stronie www.zgorzelec.dbp.wroc.pl. Zachęcamy młodych artystów fotografii z naszej szkoły do udziału w konkursie, informując równocześnie, że w ubiegłym roku zdobyliśmy w nim najwyższe laury.