Herb szkoły

Konkurs Młody Chemik Eksperymentuje

26 stycznia 2016 r. odbył się w naszym Liceum II Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje. Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Starosty Zgorzeleckiego, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i Dyrektora Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej ?EKOS?.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów, którzy reprezentowali  5 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego. W komisji konkursowej zasiadali:

  1. mgr Danuta Serafińska (dyrektor LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu)
  2. mgr Krystyna Gans przewodnicząca (Sekcja Dydaktyczna Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii EKOS)
  3. dr Krystyna Chmieleńska (Zakład Metodyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  4. dr Mariola Kuczer (Zakład Metodyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  5. mgr inż. Zbigniew Adamski (Zakład Metalurgii Chemicznej Wydziały Chemicznego Politechniki Wrocławskiej)
  6. mgr Renata Rak (nauczyciel chemii LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu).

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W pierwszej jego części wszyscy uczestnicy rozwiązywali test pisemny, trwający 90 min. Po sprawdzeniu jego wyników przez komisję konkursową do części drugiej zakwalifikowano dziesięciu uczestników. Po przerwie przystąpili oni do zadań laboratoryjnych, które trwały 60 minut. Komisja podsumowała oba etapy konkursu i ogłosiła jego ostateczne wyniki:

I miejsce zajęła Oliwia Siwiela uczennica Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu
II  miejsce zajęła Katarzyna Pawłowicz uczennica Gimnazjum nr 1 w Bogatyni
III  miejsce zajęła Mateusz Milewski uczeń Gimnazjum nr 1 w Bogatyni

Poziom konkursu był bardzo wysoki, a jego uczestnicy wykazali się bardzo wysoką wiedzą chemiczną.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach z chemią na konkursie, który odbędzie się w marcu br. we Wrocławiu.

Ubiegłoroczna laureatka konkursu  I miejsca- Barbara Grzeszczuk uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich  uczestniczy w zajęciach chemii na Uniwersytecie Wrocławskim , będzie również uczestniczką forum chemików. Opublikowała już swoją pierwszą pracę ? naukową ?.

Dziękujemy wszystkim fundatorom nagród dla laureatów:  Staroście Zgorzeleckiemu, Panu Arturowi Bielińskiemu;  Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Dziękujemy Państwu reprezentującym organizatorów Konkursu i zasiadającym równocześnie w komisji konkursowej: Pani Krystynie Gans, Pani Krystynie Chmieleńskiej, Pani Marioli Kuczer, Panu Zbigniewowi Adamskiemu, Pani Renacie Rak nauczycielce chemii w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Dziękujemy nauczycielom chemii, opiekunom uczestników konkursu:  Pani Dorocie Czarneckiej nauczycielce chemii w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni, Pani Magdalenie Drozdowskiej nauczycielce chemii w Niepublicznym Gimnazjum Łużyckim w Zgorzelcu, Pani Małgorzacie Stachurskiej nauczycielce chemii w Gimnazjum nr 3 w Zgorzelcu, Pani Celinie Matysiak nauczycielce chemii w Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu, Pani Danucie Mikulskiej nauczycielce chemii w Publicznym Gimnazjum w Porajowie.

Mamy nadzieję, że konkurs chemiczny znajdzie swe stałe miejsce w harmonogramie konkursów w naszym mieście i powiecie jako nowa naprawdę cenna inicjatywa dla uczniów i nauczycieli.DSC_1016 (Kopiowanie) DSC_0883 (Kopiowanie) DSC_0889 (Kopiowanie) DSC_0895 (Kopiowanie) DSC_0901 (Kopiowanie) DSC_0941 (Kopiowanie) DSC_0946 (Kopiowanie) DSC_0950 (Kopiowanie) DSC_1003 (Kopiowanie) DSC_1004 (Kopiowanie) DSC_1005 (Kopiowanie)