Herb szkoły

Marcowe zmagania olimpijczyków

Miesiąc marzec obfitował w tym roku w olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o III RP jest tematyczną Olimpiadą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowaną jako forma kampanii społecznej promującej postawę rozwoju człowieka poprzez pogłębianie wiedzy na temat narodzin oraz funkcjonowania III Rzeczpospolitej – m.in. jej genezy, konstytucji, ustroju, systemu politycznego i partyjnego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, prawa, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka, polityki zagranicznej czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Swoją wiedzę z tego zakresu testował Franciszek Kałas z klasy 2C uczestnicząc 5 marca w etapie okręgowym X już edycji olimpiady.

Intencją Fundacji Centrum Solidarności było zachęcenie jak największej ilości uczniów do wzięcia udziału w Konkursie Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Zakres znajomości historii lat 1970 – 1990 posłużył komisji konkursowej do weryfikacji wiedzy ogólnej uczniów na temat wspomnianego okresu z historii Polski. Do zmagań historycznych z zakresu dwudziestu lat historii, tak ważnych dla Polski i Europy przystąpiła Amelia Traczyk z klasy 2C podczas etapu wojewódzkiego VIII edycji ogólnopolskiego konkursu 16 marca we Wrocławiu.

Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na ten temat, czyli Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. 25 marca 3-osobowa drużyna z naszego Liceum: Amelia Traczyk z klasy 2C, Maksymiliana Liskowacka z klasy 3H oraz Igor Radecki z klasy 3E, jako godni współreprezentanci Dolnego Śląska przystąpili do etapu centralnego wspomnianej olimpiady. Dziewczyny musiały uznać wyższość wiedzy i doświadczenia Igora, uczestnika poprzednich edycji olimpiady, który i w tym roku powraca z tytułem Finalisty.

Wszystkim olimpijczykom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły, przyznane wyróżnienia są dowodem na sumienną i pilną pracę, świadczą o posiadaniu szerokiej wiedzy oraz niezwykłych umiejętnościach naszych zwycięzców.

Wiedza, warsztat i osobowość nauczyciela mają niewątpliwie, ogromny wpływ na kształtowanie drogi życiowej ucznia, na rodzące się u niego pasje i dokonywane przez niego wybory. W dużej mierze od Nauczycieli zależy jakie będą przyszłe elity naszego kraju, jaka będzie jakość wykonywanej przez nich pracy. Dlatego ogromne podziękowania należą się p. Tomaszowi Mańkowskiemu, który co roku, pomimo mniejszych lub większych sukcesów zachęca naszych uczniów, aby sprawdzali swoją wiedzę, towarzysząc im podczas konkursów.