Herb szkoły

Matura na finiszu…

Tegoroczna matura po raz pierwszy przesunięta z maja na czerwiec była wyzwaniem dla Maturzystów, którzy po raz pierwszy w końcowej części II semestru musieli przygotowywać się do egzaminów w ramach zdalnego nauczania. Pomocne dla Maturzystów były organizowane w szkole konsultacje ale dla wielu brakowało tradycyjnych powtórek pod kierunkiem nauczyciela. Dużym organizacyjnym wyzwaniem była kwestia przygotowania szkoły pod względem sanitarnym zapewniającym bezpieczeństwo zdających jak i nauczycieli tworzących Zespół Nadzorujący.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich przystąpiło do matury 150 tegorocznych Maturzystów i 24 Absolwentów z ubiegłych lat, którzy zadeklarowali chęć poprawy dotychczasowych wyników. W tym roku wszystkie egzaminy przebiegają pod szczególnym rygorem higienicznym, czyli obowiązkowa dezynfekcja rąk, maseczka na twarzy i odległość ponad 1,5 metra od siebie, to tylko niektóre elementy z całego zestawu procedur dotyczących bezpieczeństwa. Jak do tej pory Maturzyści zgodnie z harmonogramem przystępują do egzaminów i starają się aby ich wyniki były jak najlepsze. Zawsze wspierający Rodzice i nauczyciele życzliwie dodają otuchy naszym Absolwentom. Tegoroczny maraton maturalny potrwa do 24 czerwca.

RODO