Herb szkoły

Maturzysto, zapoznaj się z harmonogramem matur ustnych

Jest już dostępny harmonogram ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Harmonogram znajduje się na tablicy ogłoszeń na parterze obok sekretariatu.

Tegorocznych Maturzystów prosimy o sprawdzenie następujących informacji zawartych w harmonogramie:

  • czy jesteś na listach tych przedmiotów ustnych, które zadeklarowałeś;
  • czy w zespole przedmiotowym na pewno nie ma nauczyciela, który uczył Cię z danego przedmiotu w klasie czwartej (nie dotyczy to absolwentów z poprzednich lat);
  • czy w zespole przedmiotowym nie ma Twojego wychowawcy (nie dotyczy to absolwentów z poprzednich lat);
  • czy każdy Twój egzamin ustny odbywa się innego dnia;
  • czy w dniu egzaminu ustnego nie masz żadnego egzaminu pisemnego.

Wszelkie niezgodności i zauważone błędy proszę zgłaszać do sekretariatu.