Herb szkoły

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY !!!

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu ogłasza od 19.07.2017 r. nabór uzupełniający kandydatów do klasy 1F o profilu politechnicznym z rozszerzonymi przedmiotami (matematyka ? fizyka ? chemia).

Kandydaci zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2017 r.