Herb szkoły

Otwórz się na Słowo!

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym 25. Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, który odbędzie się w 10.03.2021r. w formie ONLINE.

Tegoroczny zakres tematyczny obejmuje Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana.

Zgłoszenia przyjmuje p. Katarzyna Przytulska do 9.03.2021 do godz.15:00 (należy wysłać wiadomość przez Teams lub messenger)