Herb szkoły

Pasowanie Pierwszoklasistów u Śniadeckich

Jedną z najważniejszych uroczystości w naszej szkole jest pasowanie uczniów klas pierwszych i włączenie ich w grono społeczności uczniowskiej. Towarzyszy mu również Święto Patronów naszej szkoły, czyli Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Znaczącą rolę w całej uroczystości odgrywa ślubowanie na Sztandar Szkoły. Biorą w nim udział przewodniczący klas pierwszych reprezentujący najmłodsze grono społeczności uczniowskiej naszego Liceum. W bieżącym roku byli to: Jakub Potyczka z klasy 1A, Paweł Czarnecki z klasy 1B, Oliwia Ludynia z klasy 1C , Justyna Drozdowska z klasy  1D, Jakub Danielewski zastępca przewodniczącego klasy 1E, Jan Dowgiałło z klasy 1F.
Niewymownie najważniejszym punktem całej uroczystości było przyrzeczenie uczniów klas pierwszych złożone Pani Dyrektor Dorocie Chitruń. Po przyrzeczeniu nastąpił czas na okolicznościowe przemówienia. W imieniu klas pierwszych głos zabrała  Roksana Kamińska uczennica klasy 1f. Nie zabrakło również ciepłych słów od Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Pauliny Kopiejek. Mieliśmy również możliwość wysłuchania pełnego emocji wystąpienia Pani Beaty Danielewskiej zastępcy przewodniczącej Rady Rodziców. Oczywiście na tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć wzruszającej przemowy Pani Dyrektor, która uzmysłowiła Pierwszoklasistom, iż Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich to szkoła z tradycjami i charakterem, w której obowiązują ścisłe zasady i reguły, gdzie oprócz nauki duży nacisk kładzie się na kulturę osobistą. Liceum to miejsce o przyjaznej atmosferze, która pozwala rozwijać się, pielęgnować swoje pasje i realizować swoje marzenia.
Następnie, zgodnie z ceremoniałem szkolnym i wieloletnią tradycją, miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru. Dotychczasowy poczet sztandarowy z klasy 3D w składzie : Konrad Masłowski, Weronika Brauza, Eliza Raś przekazali szarfy uczniom z klasy 2E : Oliwia Frankiewicz, Alicja Grzęda i Michał Piasecki.
Mamy nadzieję, iż nowy poczet sztandarowy będzie z dumą reprezentował naszą szkołę podczas wszystkich ważnych uroczystości. Jego przedstawiciele powinni czuć się wyróżnieni, iż spośród 465 uczniów, to właśnie oni ją reprezentują.
Tegoroczna uroczystość została w dużej mierze zorganizowana przez klasę 3D. Nieocenioną była również pomoc jej wychowawcy, pani Elżbiety Tymińskiej. Przedstawiciele 3D przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą biografii Patronów naszej szkoły. Maturzyści wzięli również udział w krótkim spektaklu artystycznym, który miał na celu uzmysłowić Pierwszoklasistom, iż szkoła w której przebywają nie jest jedynie ciągłą nauką i wieloma trudnościami, ale również sympatyczną zabawą.Reasumując, uroczystość pasowania na ucznia miała uzmysłowić Wam, drodzy Pierwszoklasiści, iż zostaliście z radością przyjęci do społeczności uczniowskiej jako pełnoprawni jej przedstawiciele. Mamy nadzieję, iż czas spędzony w murach naszej szkoły będzie dla Was nie tylko radosny, ale również owocny w znaczące osiągnięcia na szczeblu naukowym i sportowym.

 

1

2

17

16

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15