Herb szkoły

PODSUMOWANIE KONKURSU “MŁODY CHEMIK EKSPERYMENTUJE

13 stycznia 2015 r. odbył się w naszym Liceum I Powiatowy Konkurs Chemiczny Młody Chemik Eksperymentuje. Organizatorami konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu pod patronatem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i Dyrektora Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu przy współpracy Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, Sekcji Dydaktycznej Wrocławskiego Oddziału PTCh oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej ?EKOS?.
W konkursie wzięło udział 27 uczniów, którzy reprezentowali 8 szkół gimnazjalnych z terenu powiatu zgorzeleckiego. W komisji konkursowej zasiadali:

1. mgr Danuta Serafińska (Dyrektor LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu)
2. mgr Krystyna Gans ? przewodnicząca (Sekcja Dydaktyczna Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii EKOS)
3. dr Krystyna Chmieleńska (Zakład Metodyki Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego)
4. mgr inż. Zbigniew Adamski (Zakład Metalurgii Chemicznej Wydziały Chemicznego Politechniki Wrocławskiej)
5. mgr Renata Rak (nauczyciel chemii LO im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu).

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. W pierwszej jego części wszyscy uczestnicy rozwiązywali test pisemny, trwający 90 min. Po sprawdzeniu jego wyników przez komisję konkursową do części drugiej zakwalifikowano dziesięciu uczestników. Po przerwie przystąpili oni do zadań laboratoryjnych, które trwały 60 minut. Komisja podsumowała oba etapy konkursu i ogłosiła jego ostateczne wyniki:

I miejsce zajął Michał LEŃSKI z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Bogatyni;

II i III miejsce zajęły Barbara GRZESZCZUK i Julia ZIELSKA, uczennice Niepublicznego Gimnazjum Łużyckiego w Zgorzelcu.

Poziom konkursu był bardzo wysoki, a jego uczestnicy wykazali się bardzo wysoką wiedzą chemiczną.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach z chemią na konkursie, który odbędzie się w marcu br. we Wrocławiu.
Dziękujemy wszystkim fundatorom nagród dla laureatów: Burmistrzowi Bogatyni, Panu Andrzejowi Grzmielewiczowi, Burmistrzowi Miasta Zgorzelec, Panu Rafałowi Groniczowi, Staroście Zgorzeleckiemu, Panu Arturowi Bielińskiemu;
Państwu reprezentującym organizatorów Konkursu i zasiadającym równocześnie w komisji konkursowej: Pani Krystynie Gans, Pani Krystynie Chmieleńskiej oraz Panu Zbigniewowi Adamskiemu, Pani Renacie Rak nauczycielce chemii w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu i Pani Dorocie Czarneckiej nauczycielce chemii w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Bogatyni.

Mamy nadzieję, że konkurs chemiczny znajdzie swe stałe miejsce w harmonogramie konkursów w naszym mieście i powiecie jako nowa naprawdę cenna inicjatywa dla uczniów i nauczycieli.

ZDJĘCIA