Herb szkoły

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 28 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im Braci Śniadeckich odbył się uroczysty apel z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa I ?b? i I ?c? liceum pod opieką wychowawcy mgr. Bogdana Szymańskiego i mgr. Magdaleny Siemaszko  przygotowały część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie.

Otrzymaliśmy możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia. Uczniowie klas Ib i Ic przybliżyli nam następujące fakty: wiosna 1791 roku – w kraju przeciwnicy reform podburzają zacofaną szlachtę, szukają poparcia u obcych dworów. 3 maja 1791 roku – król Stanisław August i przywódcy stronnictwa patriotycznego ogłszają Konstytucję, która zostaje przyjęta przez aklamację.

Konstytucja 3 Maja, miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan, wprowadzenie nowej formy ustroju państwa.

Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 nowej konstytucji ustrojowej, część wpływowej magnaterii nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę konstytucję i 14 maja 1792 zawiązała w niewielkim miasteczku Targowica, na kresach, konfederację w celu jej obalenia. Jej zawiązanie posłużyło Rosji, jako pretekst, do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej. Król Stanisław August 24 lipca przystąpił do konfederacji targowickiej, oraz polecił zaprzestać działań wojennych.

Rocznica uchwalenia konstytucji, obchodzona jest przez ponad 200 lat i nie przeszkodziły w tym represje ani rozbiory. Przez te wszystkie lata  Polacy widzą w niej symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia. Kilkadziesiąt lat temu jak i dziś, rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego.  Uczniowie oglądali apel z powagą i zaciekawieniem.

 

DSC_1600

DSC_1610