Herb szkoły

Śniadeccy rozpoczynają przygodę z mLegitymacją

Miło nam poinformować, że Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu przystąpiło do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Co to jest mLegitymacja???

mLegitymacja to uzupełnienie fizycznej (papierowej) legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia, wyświetlana w telefonie komórkowym.

mLegitymacja szkolna to dokument elektroniczny, który ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacji).

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

 • potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
 • skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania, na urządzeniu mobilnym, aplikacji mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu – jest ona tylko kopią. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji – z powodu np. uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

Jak aktywować usługę mLegitymacja ???

Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym aplikacji mObywatel.

 • uruchom Aplikację mObywatel i zaloguj się do niej
 • wybierz opcję dodaj mLegitymację
 • zapoznaj się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji
 • zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go
 • zapoznaj się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych
 • wyraź zgodę dla systemu na używanie zasobów systemowych (jeśli taka zgoda nie była jeszcze udzielona)
 • wprowadź (zeskanuj) kod QR otrzymany w szkole
 • wprowadź kod aktywacyjny otrzymany w szkole
 • zatwierdź komunikat i wczytaj dane legitymacji do Aplikacji mObywatel

instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów (udostępniona przez Ministerstwo Cyfryzacji)

procedury udostępniania mLegitymacji w LO

wniosek o wydanie mLegitymacji dla ucznia niepełnoletniego

wniosek o wydanie mLegitymacji dla ucznia pełnoletniego