Herb szkoły

Spoczywaj w pokoju!

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego im Braci Śniadeckich z żalem przyjęła wiadomość o śmierci naszego emerytowanego  profesora- Mieczysława Piejki. Po długiej chorobie odszedł od nas lubiany nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży oraz społecznik.

Mieczysław Piejko urodził się 1 VII 1944 roku w Hucisku, w powiecie przeworskim. Dzieciństwo spędził w Wałbrzychu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum. Studia matematyczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim i w 1967 roku został nauczycielem naszej szkoły. Uczył w niej matematyki i fizyki, był też opiekunem szkolnego koła radiowo telewizyjnego  i  szkolnego studia telewizyjnego. W 1980 roku zakładał struktury NSZZ Solidarność w zgorzeleckim liceum, a także działał w strukturach miejskich i regionalnych związku. Zatrzymany i przesłuchiwany w grudniu 1981r., zwolniony z pracy w 1982r.Do L.O. im. Braci Śniadeckich powrócił w roku 1989 i pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1997.Po 1989r. uczestniczył w reaktywacji NSZZ Solidarność, był radnym w Radzie Miejskiej Zgorzelca i w Sejmiku Wojewódzkim w Jeleniej Górze.

Spoczywaj w pokoju!