Herb szkoły

Spotkanie z rodzicami uczniów 31.05.2016 r.

Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców czytelnia  godz. 16:30 ? 17:00

Spotkanie wychowawców klas I-II z rodzicami godz. 17.00 ? 17.30

Dyżury nauczycieli przedmiotów godz. 17:30 ? 18:30