Herb szkoły

Śródokresowe zebrania z Rodzicami – ODWOŁANE

W związku z sytuacją epidemiczną zebrania z Rodzicami zaplanowane w formie stacjonarnej w dniach 17, 18 i 19 listopada 2020 r. nie odbędą się.

Wszystkie informacje dotyczące frekwencji, ocen i spraw bieżących udzielają wychowawcy indywidualnie drogą e- mail lub telefonicznie.