Herb szkoły

Straż Graniczna w naszej szkole

14 lutego w ramach doradztwa zawodowego uczniowie klas czwartych naszej szkoły spotkali się z przedstawicielami Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówki w Zgorzelcu.
Funkcjonariusze przybliżyli informacje na temat swojej pracy, jej zasadnicze zadania, warunki wynagrodzenia, odpowiedzialności oraz satysfakcji z wykonywanych działań. Funkcjonariusze opowiadali o tym, jak na co dzień wygląda ich służba, dzieląc się z młodzieżą doświadczeniami zawodowymi. Zaprezentowali specyfikę zawodu, jej rangę i znaczenie.
Uczniowie poznali wymogi formalne, procedurę kwalifikacyjną oraz zasady naboru do służby w SG.