Herb szkoły

Studia we Wrocławiu – specjalność nanoinżynieria

W załączeniu informacja nt. Studiów na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Nanoinżynieria.

W przypadku dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
maciej.muszynski@pwr.edu.pl
lub telefoniczny: 71 320-20-02

Z wyrazami szacunku
Maciej Muszyński

Sekcja ds. Dydaktyki
Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska
50-370 Wrocław
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27

ZAŁĄCZNIK