Herb szkoły

To już dumne 75 lat !!!

…Cicho stąpa historia
Brzegiem rzeki granicznej
W kształt przyszłości urasta
Duma gmach naszej szkoły
W sercu naszego miasta…

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w tym roku obchodzi 75 urodziny.              

Warto przypomnieć, że początki jej istnienia sięgają października 1945 roku kiedy to odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej na, którym podjęto decyzję o powołaniu szkoły. 

Najstarsza szkoła średnia powiatu zgorzeleckiego znajduje się w imponującym budynku z roku 1898, którego architektem był Oskar Kubala. Budynek szkoły to aż 4393 m2. A w nim 36 gabinetów przedmiotowych, aula, biblioteka z czytelnią, laboratorium biologiczno- chemiczne, 2 sale informatyczne i kompleks sportowy wraz ze strefą zieleni wokół szkoły.

Obecnie Śniadeccy to 447 uczniów, którzy uczą się w 18 oddziałach oraz grupa 36 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi. Z roku na rok powiększa się grupa Absolwentów Liceum, którzy chętnie wracają do szkoły czujnym okiem sprawdzając co się zmieniło i na sympatyczne rozmowy z dawnymi profesorami. Cieszy nas bardzo, że szkoła jest placówką wielopokoleniową, w której edukowali się dziadkowie, rodzice, rodzeństwo obecnych uczniów. Kadra Pedagogiczna to również w dużej mierze absolwenci, znający szkołę zarówno od strony uczniowskiej jak i tej nauczycielskiej. W rozmowach niejednokrotnie przywoływane są sylwetki byłych nauczycieli i anegdoty związane z okresem własnej edukacji. Powroty w nowej roli czy tylko te wspominkowe bardzo cieszą bo zawsze związane są z latami młodości spędzonymi w ławkach szkolnych liceum. Z prawdziwym wzruszeniem wspominamy jubileuszowy powrót Absolwentów do szkoły po 50 latach jej ukończenia jaki odbył się w maju 2017 roku, gdzie liczna grupa rocznika 1963-1967 zorganizowała niezapomnianą uroczystość w czasie której z wielką dokładnością przywoływane były imiona rówieśników i niepowtarzalne chwile z czasu nauki w LO.

Choć dzisiaj niestety nie ma możliwości uroczystego świętowania w murach naszej szkoły ze względu na stan epidemiczny to informujemy, że nie zwalniamy tempa, nadal edukujemy, zmieniamy się dla nowych pokoleń wierni wspaniałej tradycji 75 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Symbolicznym elementem uczczenia jubileuszu są nowe tablice i szyld szkoły. 

Wracajcie do Naszej Szkoły, bo jej drzwi są zawsze otwarte dla obecnych i byłych uczniów, nauczycieli a Bracia Śniadeccy nadal patrzą jak wypełniamy wspólnie wiek dwudziesty pierwszy.