Herb szkoły

Warsztaty historyczno – muzyczne w Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w byłym Stalagu VIII A w Zgorzelcu

Pierwszego dnia ferii     zainteresowani   historią regionu  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach historyczno-muzycznych zorganizowanych przez  Meetingpoint Music  Messiaen w ramach  II Międzynarodowych Dni Oliviera Messiaena.

Pierwsza część warsztatów dotyczyła historii byłego niemieckiego obozu jenieckiego Stalag VIII A oraz losów żołnierzy –  szeregowców i podoficerów różnych narodowości, w tym Polaków, Francuzów, Belgów, Słowaków, Włochów, Amerykanów, Brytyjczyków i  żołnierzy Związku Radzieckiego.

W drugiej części warsztatów   uczniowie dyskutowali o roli  muzyki  i …  ciszy, poznali fakty  z życia Oliviera  Messiaena i okoliczności powstania utworu „ Kwartet na koniec czasu”,   którego prawykonanie odbyło się   15 stycznia 1941   w baraku „kulturalnym”  w stalagu.

Następnie  uczniowie wzięli  udział w próbie  muzycznej do wieczornego koncertu. Po wysłuchaniu dwóch części utworu „Kwartet na koniec czasu”  odbyła się  dyskusja ze znakomitymi  muzykami  –  Bartoszem  Worochem /skrzypce/  i Maciejem  Mołdawskim /wiolonczela/   –  członkami  zespołu „Lutosławski Quartet” , Maciejem  Doboszem  – pierwszym  klarnecistą  Forum Muzyki we Wrocławiu  i  uznaną   w świecie pianistką z Malezji  Mei Yi Foo  .   Była to niecodzienna okazja,  aby  posłuchać współczesnej muzyki  klasycznej i zadać muzykom  pytania  o pracę  nad  niełatwym  utworem Messiaena.

Pytania postawione w trakcie warsztatów  sprowokowały do dyskusji  i przemyśleń.
Refleksja  pierwsza : dlaczego tak mało wiemy o historii naszego regionu?
Refleksja  druga : nawet bardzo trudna muzyka  odebrana na żywo   zaciekawia i pozwala oswoić  się ze współczesną muzyką klasyczną.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Muzycznemu   Meetingpoint Music  Messiaen za zaproszenie.

1

2

3

4