Herb szkoły

Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Zgorzelcu

Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu to bardzo ważna instytucja na mapie kulturalnej naszego miasta i regionu. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich nie tylko korzystają z jej bogatych zbiorów, ale także biorą czynny udział w wielu imprezach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę. Dyrekcja Liceum otrzymała właśnie podziękowanie od Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Chcemy je zaprezentować na stronie naszej szkoły jako przykład wieloletniej owocnej współpracy Liceum ze środowiskiem.

cci20161011