Herb szkoły

XII Konkurs Regionalny

26.03.2015 odbył się XII Regionalny Konkurs Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach. Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Edukacyjne z Lubania a uczestnikami uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: lubańskiego, bolesławieckiego i zgorzeleckiego.

Uczniowie LO im. Braci Śniadeckich byli bezkonkurencyjni:
I miejsce zajął Konrad Rokicki z klasy I C
II miejsce zajął Przemysław Dyś z klasy I D

Opiekunem uczniów była p. Magdalena Siemaszko.
Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów oraz płaszczyzn pozytywnej i twórczej rywalizacji zarówno dla uczniów jak i ich szkół.

6

5

4

3

2

1