Herb szkoły

XXX OTK Przemyśl 2020

W dniu 4 marca 2020 r. w całej Polsce w 40 miejscach (określonych przez komitety diecezjalne) o godz. 11.00 odbył się etap diecezjalny XXX OTK Przemyśl 2020, który wyłonił trzech uczestników finału z każdej diecezji. Miranda Giża oraz Weronika Burlikowska z kl.1b – reprezentowały naszą szkołę w Legnicy, gdzie odbył się etap diecezjalny. Olimpiada odbyła się pod hasłem „Dumni z Ewangelii i z Polski” – temat nawiązywał do myśli św. Jana Pawła II wypowiedzianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, dziedzictwa chrześcijańskiego obecnego w historii narodu polskiego oraz do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.

W konkursie wzięło udział 37 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych m.in. z Lubina, Legnicy, Bolesławca i Jeleniej Góry, którzy mieli rozwiązać test składający się z 30 pytań. Wymagał on znajomości nie tylko Pisma Świętego, ale także Katechizmu Kościoła Katolickiego, Listu pasterskiego Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, homilii papieża Jana Pawła II czy książek dotyczących tożsamości narodu, przez kulturę i wychowanie do patriotyzmu.

Test okazał się być bardzo trudny, nie wyłonił zwycięzców, dlatego też komisja, w której zasiadała p. K.Przytulska zarządziła dogrywkę. Dyplomy i nagrody książkowe zarówno dla laureatów, jak i wszystkich uczestników wręczył Biskup Marek Mendyk – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. To właśnie z inicjatywy tej Komisji odbywa się każdego roku Olimpiada Teologii Katolickiej. W czasie, kiedy komisja sprawdzała testy, uczestnicy olimpiady mieli okazję obejrzeć przedstawienie pt. “Takiego Prymasa Bóg daje raz na tysiąc lat”.Już za rok XXXI edycja OTK, do której udziału już dziś wszystkich zachęcamy.

RODO