Herb szkoły

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od 12 marca 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Zródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Informacje na temat ograniczonego funkcjonowania naszej szkoły będziemy przekazywać za pośrednictwem strony www.