Herb szkoły

Zebranie z rodzicami – 17.09.2019 r.

Informujemy, że 17.09.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.

 

 Spotkanie wychowawców klas I-III z rodzicami – godz. 17.00  – 17.30.

 

Zebranie Rady Rodziców – godz. 17:30 w czytelni szkolnej

 

 

Klasa I ac – Ewelina Mielewczyk                         gabinet nr 72
nauczyciel nieobecny, zebranie odbędzie się w późniejszym terminie

Klasa I b – Elżbieta Górecka                                 gabinet nr 79

Klasa I d – Elżbieta Chmura-Grzegorowska     gabinet nr 46

Klasa I e – Marta Bochniak                                   gabinet nr 49

Klasa I f – Jadwiga Proniewicz-Hasiak              gabinet nr 65

Klasa I g – Rafał Pozauć                                        gabinet nr 52

Klasa I h – Aneta Błaszkiewicz                            gabinet nr 54
nauczyciel nieobecny, zebranie odbędzie się w późniejszym terminie

Klasa I i – Małgorzata Pasławska                        gabinet nr 83

Klasa I j – Barbara Pilczuk                                    gabinet nr 68

 

Klasa II a – Tomasz Mańkowski                         gabinet nr 58

Klasa II b – Agnieszka Hładyszewska               gabinet nr 73
nauczyciel nieobecny, zebranie odbędzie się w późniejszym terminie

Klasa II c – Beata Łężny                                       gabinet nr 53

Klasa II d – Anna Oleksyn                                   gabinet nr 75

Klasa II e – Elżbieta Tymińska                           gabinet nr 67

 

Klasa III a – Paweł Pilczuk                                 gabinet nr 69

Klasa III b – Kazimierz Walotka                       gabinet nr 86

Klasa III c – Bogdan Szymański                        gabinet nr 48

Klasa III d – Renata Rak                                    gabinet nr 88

Klasa III e – Sylwia Wojciechowska                 gabinet nr 59

Klasa III f –  Beata Stypczyńska                        gabinet nr 55