Herb szkoły

22.06 lekcje skrócone

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu w dniu 22.06.2021 r. (wtorek). lekcje odbywają się w skróconym rytmie pracy.

Poniżej przedstawiamy skrócony rytm pracy szkoły.

  • lekcja 1            8. 00  –  8. 30
  • lekcja 2            8.35  –   9.05
  • lekcja 3            9.10  –   9.40
  • lekcja 4            9.45  – 10.15
  • lekcja 5            10.30  – 11.00
  • lekcja 6            11.05  – 11.35
  • lekcja 7            11.40  – 12.10
  • lekcja 8            12.15  – 12.45