Herb szkoły

3 lipca 2018 wyniki egzaminu maturalnego

Nadchodzi oczekiwany przez wszystkich Absolwentów dzień, w którym odbiorą świadectwa maturalne i poznają wyniki najważniejszego dla nich jak do tej pory w życiu egzaminu dojrzałości.

Kochani Maturzyści zapraszamy jeszcze raz w mury szkoły 3 lipca 2018 r. o godz. 12:00 (gab. 45).

Świadectwa maturalne odbierane są osobiście lub za okazaniem upoważnienia.

W przypadku niepowodzenia na jednym egzaminie maturalnym przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej Absolwent w terminie 7 dni od dnia dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 10 lipca 2018 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

02.07.2018 około północy zostanie uruchomiony serwis umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Dostępny będzie on na stronie www.oke.wroc.pl.
By się zalogować, konieczny jest login i hasło przekazane Wam przez wychowawców (jeśli zajdzie taka potrzeba, szkoła ma dostęp do bazy loginów i haseł, które może udostępnić ponownie).