Herb szkoły

61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Sąd konkursowy w składzie:

  1. Jan Zdziarski ? Przewodniczący Sądu Konkursowego
  2. Ewa Zbroja ? Członek Sądu Konkursowego
  3. Jolanta Solarz ? Członek Sądu Konkursowego
  4. Aleksander Trąbczyński ? Członek Sądu Konkursowego

po wysłuchaniu 11 prezentacji w kat. recytacja, 2 w kat. wywiedzione ze słowa, 4 w kat. turnieju teatrów jednego aktora oraz 3 w kat. poezja śpiewana, Sąd Konkursowy postanowił przyznać

w turnieju poezji śpiewanej:

NAGRODY:

II nagroda : Krzysztof Oleksyn, akompaniament-Piotr Kosiorek-Liceum Ogólnokształcące im Braci Śniadeckich

Żaden z uczestników nie otrzymał kwalifikacji do finału z powodu niedopełnienia regulaminowego wymogu przygotowania jednego utworu poetyckiego z nowo skomponowaną muzyką