Herb szkoły

70-lecie

 

Dzień 16 października 2015 r. na zawsze zapisze się w historii Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Tego dnia odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia naszej szkoły. W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział wielu absolwentów Liceum.

Obecność absolwentów przybyłych po latach nie tylko z różnych, odległych niekiedy stron kraju, ale i z Europy, a nawet świata (Kanada), to żywe świadectwo szacunku dla tej szkoły, jej pracowników, wychowawców, nauczycieli  – za co szczególnie serdecznie dziękuję.

To Wy, absolwenci właśnie, jesteście najlepszymi ambasadorami waszej Alma Mater. Jesteśmy dumni, z tego, że absolwentów Liceum można spotkać prawie w każdej instytucji naszego miasta. Dumą napawa także fakt, iż absolwenci szkoły zajmują ważne stanowiska w urzędach, zakładach pracy, spółkach na terenie miasta, województwa i kraju. Pełnią funkcje dyrektorów i prezesów spółek, są profesorami wyższych uczelni, lekarzami i samorządowcami. Prowadzą własną działalność gospodarczą, a co jest bardzo ważne, stwarzają miejsca pracy i są pracodawcami. Współpracują ze szkołą , pełnią rolę lokalnych liderów.

W przygotowania zjazdu zaangażowany był cały sztab ludzi. Nad całością czuwał Komitet Organizacyjny, który stanowili nauczyciele ,rodzice, a także uczniowie. Prace nad organizacją zjazdu trwały kilka miesięcy . Był to czas spotkań, dyskusji, uzgodnień.

Tak zbudowano program tego dnia, aby dać absolwentom poczucie komfortu, przestrzeni do spotkań. Szkoła tętniła życiem. Absolwenci mogli się po niej swobodnie poruszać, spotykać w klasach ze swoimi koleżankami, kolegami oraz wychowawcami i nauczycielami. Zorganizowano bufet w auli szkoły. Bardzo pomogli nam rodzice naszych uczniów, którzy upiekli na tę okoliczność ciasta.

Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć specjalnie przygotowany z okazji jubileuszu film. Na korytarzach prezentowany był zbiór fotografii z życia naszego Liceum. Absolwenci z chęcią zatrzymywali się przy nich i odnajdywali siebie na zdjęciach. Często towarzyszyły temu emocje od zaskoczenia, poprzez radość, do prawdziwego wzruszenia.   W czytelni mogli zajrzeć do kronik szkoły i kronik klasowych, obejrzeć wystawkę twórczości literackich absolwentów Liceum, zobaczyć najstarsze książki w bibliotece ? prawdziwe ?białe kruki?, wreszcie na tablicy zatytułowanej ?Z archiwum X? przeczytać jak dawniej rodzice  usprawiedliwiali nieobecności w szkole. Absolwenci i goście mogli  odebrać okolicznościowe pamiątki : Gazetę Jubileuszową, pamiątkowe znaczki, torby okolicznościowe.

Uczestnicy zjazdu dokonywali też okolicznościowych  wpisów do Księgi Pamiątkowej.

Nasz zjazd rozpoczęliśmy Mszą św. o godzinie 9:30 w kościele pw. Św Bonifacego, której przewodniczył i na której homilię wygłosił ks. Dziekan Maciej Wesołowski.

Mszę św. koncelebrowali przybyli na zjazd księża (ks. Paweł Oskwarek) oraz księża  absolwenci: ks. Andrzej Dziełak, ks. Ryszard Reputała, ks. Kazimierz Pietkun,  ks. Michał Marszałek.

O godzinie 11:00 nastąpił punkt kulminacyjny tego dnia, którym było niewątpliwie odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 70-lecia Liceum, a następnie  Gala Zjazdu Absolwentów. Galę poprowadzili p. Beata Stypczyńska i p. Bogdan Szymański oraz uczniowie, Julia Karska i Krzysztof Oleksyn. Część artystyczną stanowił spektakl  historyczno-wspomnieniowy, na który złożyły się nastrojowe piosenki i żartobliwie przedstawione na tle wydarzeń w kraju 70 lat historii szkoły. Emilia Chrulenko rozpoczęła znaną piosenką z repertuaru Jacka Kaczmarskiego pt. ?Źródło?. Całość zakończyła piękna piosenka pt. ?Powrócisz tu?, zaśpiewana przez Anię Prudzienicę i chór. Wycisnęła pewnie niejedną łzę z oczu uczestników?

Nie zabrakło jubileuszowych życzeń i gratulacji od zaproszonych gości i absolwentów. Największą niespodzianką okazał się Srebrny  Orzeł  od Senatora dla  Liceum Ogólnokształcącego im.Braci Śniadeckich  z okazji jubileuszu 70-lecia, wręczony przez  Senatora RP p. Jana Michalskiego. Otrzymaliśmy gratulacje od Starosty Zgorzeleckiego,  p. Artura Bielińskiego  i Wicestarostów : p.Andrzeja Tyca i p.Ireneusza Owsika , Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu, p.  Bogusławy Witkowskiej,  Burmistrza Miasta Zgorzelec  p. Rafała Gronicza i wiceburmistrza, p. Radosława Baranowskiego oraz Wójta Gminy Zgorzelec p.Piotra Machaja, którego reprezentował zastępca p.Marek Wolanin, p. Wójta Gminy Sulików p. Roberta Starzyńskiego.

Ciepłe słowa skierowali do nas: w imieniu księży ks. Andrzej Dziełak,w imieniu dyrektorów szkół i placówek powiatu zgorzeleckiego, p. Andrzej Weychan, p.Beata Lipowicz ,p. Katarzyna Koman także p. Kinga Hartmann-Wóycicka z Saksońskiej Agencji Oświatowej, Prezes ZNP, p. Beata Śniechowska oraz przedstawiciele Rady Rodziców, p.Katarzyna Putek i Jolanta Bajda.

Bardzo dojrzałe słowa usłyszeliśmy  z ust Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,Konrada Rokickiego.

Osobne gratulacje od Samorządu Uczniowskiego otrzymała p. Dyrektor z okazji jubileuszu 35 lecia pracy zawodowej.

Życzenia skierowali do nas również Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu, mł. insp. mgr inż. Leszeka  Zagórski i Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, mł.bryg. Wiesław Wypych .

Dziękujemy  za listy gratulacyjne: Prezydentowi Bolesławca , p. Piotrowi Romanowi, Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ?Nysa?, p. Zbigniewowi Kozłowskiemu oraz Towarzystwu Kultury Polskiej ?Polonia? – Obwodowa organizacja społeczna na Ukrainie.

Dziękujemy za życzenia księdzu Łukasza Langenfeldowi oraz księdzu Arturowi Kaproniowi.

Miłym zaskoczeniem było dla nas wystąpienie naszych  absolwentów : Prezydenta Legnicy, p.Tadeusza Krzakowskiego ( rocznik matury  1977 ), który zaznaczył, że to czego nauczył się w naszym Liceum, okazało się ważne i przydatne w dalszym życiu.

Głos zajął również najstarszy obecny na zjeździe absolwent naszej Szkoły (rocznik matury 1948) Stanisław Żuber, który podarował szkole plansze obrazujące biografię pierwszego dyrektora LO, Piotra Kokoryka. Do odpowiedzi przy mikrofonie zgłosili się także : ks. Andrzej Dziełak (rocznik matury 1964), prof. Aleksander Bielecki (rocznik  matury 1966), p. Ryszard Łyczba (rocznik  matury 1967 ), wspólnie Elżbieta Dziełak (rocznik matury 1963) i Wiesław Paluch (rocznik matury 1962), oraz wielu innych absolwentów z różnych roczników.

Na zaproszenie na Zjazd Absolwentów z okazji 70-lecia Szkoły licznie odpowiedzieli emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy naszego Liceum, którym serdecznie dziękujemy za przybycie. Wzruszającym momentem było odczytanie przez p.wicedyrektor Dorotę Czajkowską skierowanych do dyrektora szkoły i wszystkich koleżanek i kolegów nauczycieli oraz innych pracowników podziękowań od emerytowanej nauczycielki języka niemieckiego p. Sabiny Herrmann, która w ciepłych słowach mówiła, że szkoła była dla niej zawsze drugim domem.

Pani Dyrektor Danuta Serafińska wręczyła  piękne pamiątkowe dezyderaty.

Dezyderaty otrzymali:

Jan Michalski  – senator RP, Artur Bieliński – Starosta  Zgorzelecki,Rafał Gronicz- Burmistrz  miasta Zgorzelec, Piotr Machaj – Wójt  Gminy Zgorzelec , Grażyna Smaś-Grudzińska – Dyrektor MDK,  Zofia Barczyk ? Dyrektor WS SP ZOZ Zgorzelec ,Danuta Korejke ? Miejska Biblioteka Publiczna, Kinga Hartmann ? Wóycicka – Saksońska Agencja Oświatowa, Barbara Zarzecka ? Firma ?Citronex?, Jerzy Bzowski ? kapelmistrz Orkiestry KWB Turów, Anita Rutkowska – Restauracja Biesiada, Jolanta Bajda -Firma ?Wenus?;

BYLI DYREKTORZY :  Karol Petryków, Halina Białkowska, Mieczysław Śpiewak, Henryk Kramarzewski;

RADA RODZICÓW : Mieczysław Lewandowicz, Marlena Dzierka, Beata Ulatowska, Jolanta Fiedorowicz, Barbara Marut, Barbara Zagórska, Anna Śliwińska, Józef Owsik, Tomasz Urbaniak.

Wieczorem, w pałacyku Łagów, rozpoczął  się Bal Absolwentów, w którym udział wzięło 170 osób. Na balu bawili się absolwenci od najstarszych roczników po te młodsze. Pierwszy toast wzniosła pani dyrektor z najstarszym absolwentem bawiącym się na balu p. Romualdem Żywicą (rocznik matury 1961) i Wiesławem Paluch (rocznik matury 1962). Absolwenci zatańczyli poloneza i  zaśpiewali gromkie ?Sto lat?. Przy dźwiękach muzyki, tańcach i niekończących się wspomnieniach zabawa trwała prawie do rana.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia Zjazdu z okazji 70-lecia  Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Dziękuję Panu Senatorowi Janowi Michalskiemu za Srebrnego  Orła  od Senatora  RP dla  Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Za wsparcie w organizacji imprezy dziękuję: Panu Staroście Zgorzeleckiemu p. Arturowi Bielińskiemu, p.Burmistrzowi Miasta Zgorzelec p. Rafałowi Groniczowi,p. Wójtowi Gminy Zgorzelec p.Piotrowi Machajowi,p. Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieńsk p.Janowi  Magda ,p. Burmistrzowi Gminy i  Miasta Węgliniec p.  Stanisławowi Mikołajczykowi.

Dziękuję księdzu dziekanowi Maciejowi Wesołowskiemu księżom i księżom absolwentom za koncelebrę Mszy świętej w intencji naszego Liceum.

Dziękuję Sponsorom: Firmie Citronex p.Barbarze Zarzeckiej, Firmie Wenus p. Jolancie Bajda, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Liceum Ogólnokształcacego im Braci Śniadeckich.

Dziękuję Zakładowej  Orkiestrze  Dętej  PGE KWB Turów S.A. pod kierownictwem Jerzego Bzowskiego.

Dziękuję Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury, p. Grażynie Smaś – Grudzińskiej oraz pracownikom MDK.

Dziękuję  nauczycielom i pracownikom a w szczególności : p.Dorocie Czajkowskiej, p. Irenie Szelidze, p.Magdalenie Siemaszko, p.Anecie Błaszkiewicz, p.Karolinie Prusieckiej, p.Arturowi Garbolińskiemu, p.Marcie Bukowej, p.Dorocie Chitruń, p. Reginie Semenowicz, p.Kazimierzowi Walotce, p.Pawłowi Pilczukowi, ks.Marcinowi Koniecznemu, p.Katarzynie Przytulskiej, p.Annie Oleksyn, p.Marcie Łyczkowskiej, p.Tomaszowi Mańkowskiemu, p.Romanie Malec,p.Tadeuszowi Morawskiemu, p.Krzysztofowi Serafińskiemu i pracownikom obsługi szkoły.

Dziękuję wychowawcom klas i uczniom a w szczególności: Benicie Gładysz,Agacie Bąk, Agacie Orpel, Monice Pawlik, Natalii Kielar, Natalii Mitce,Klaudii Budzińskiej, Aleksandrze Wiśniewskiej, Beacie Kumoś, Ewie Tchorowskiej, Julii Podbielskiej, Nikoli Ponińskiej.

Dziekuję opiekunowi Samorządu uczniowskiego, p.Tomaszowi Mańkowskiemu i przewodniczącemu SU Konradowi Rokickiemu.

Dziękuję p.Stanisławowi Lesickiemu za piękną relację fotograficzną.

Dziękuję Rodzicom wszystkich klas, a w szczególności Radzie Rodziców.

Dziękuję Gościom i Absolwentom za obecność, życzenia i wystąpienia.

Dziękuję przybyłym na nasz Zjazd Absolwentów emerytowanym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom.

Dziękuję naszym nauczycielom za prowadzenie uroczystości p.Beacie Stypczyńskiej i p.Bogdanowi Szymańskiemu oraz uczniom Julii Karskiej i Krzysztofowi Oleksynowi.

Dziękuję  opiekunom p. Barbarze Rutkowskiej i p. Bogdanowi Szymańskiemu za przygotowanie z młodzieżą pięknego spektaklu muzycznego w którym udział wzięli: absolwenci Emilia Chrulenko i Szymon Mazowiecki oraz Piotr Kosiorek lllC, Krzysztof Oleksyn lllD, Adrianna Wołowicz lllE,Anna Suszek lllE, Marzena Kamińska llE,Aleksandra Usik llA,Mateusz Duda llA, Aleksandra Zimnicka llD, Anna Prudzienica llD,Katarzyna Barczyk llD,Klaudia Czułowska llD,Juliusz Stępień llE,Jan Bajda llE,Marek Żytko llE,Rafał Barcella lC, Karolina Maj lC, Katarzyna Daszkiewicz lC,Urszula Klicka lD, Aleksandra Wojnarowicz lE,Sławiomir Suszek lE,Adrian Topolnicki lE,Robert Kaznowski lF,Kinga Budzińska lF,Patrycja Stojek lF,Martyna Borowy lF,Aleksandra Oleksyn lllA gim,Julia Karska llD.

Dziękuję także uczniom  Konradowi Tomaszewskiemu i Mateuszowi Lerochowi za  obsługę dźwięku w trakcie Gali.

Dziękuję kwiaciarni Cereus oraz kwiaciarni KORMAR .

Dziękuję wydawnictwu Gazety Wojewódzkiej ? Polska Press z o.o. za druk ?Gazety Jubileuszowej?.

Dziękuję drukarni: Departament Druku s. c., “Replika” Reklama Pięczątki Ksero Grzegorz Wyruch.

Dziękuję p. Joannie Szatkowskiej za piękne torty.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i uświetnienia Zjazdu z okazji 70-lecia  Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. Dzięki Państwa owocnej współpracy to ogromne przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Mamy nadzieję, że atmosfera tego spotkania przetrwa w miłych wspomnieniach, a wszelkie niedociągnięcia zostaną zapomniane, a dla nas będą tylko wskazówką na przyszłość.  Danuta Serafińska

Danuta Serafińska

                                          DSC_0053 DSC_0052 DSC_0043 DSC_0315