Herb szkoły

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

1554391_605689142819617_1866998194_n

 

10 stycznia 2014 r. zakończył się polsko – niemiecki projekt historyczny OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, w którym zaangażowani byli uczniowie klas trzecich naszej szkoły. Koordynatorem projektu była pani Regina SEMENOWICZ. Przy realizacji projektu uczestniczący w nim uczniowie współpracowali z Klubem Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych w Zgorzelcu oraz z ze Stowarzyszeniem Bildungswerk Stanisława Hantza z siedzibą w Kassel. Głównym założeniem tego projektu było zebranie informacji od żyjących jeszcze więźniów obozów koncentracyjnych lub członków ich rodzin ? wszystko po to, by pamięć  o cierpieniu tych ludzi nigdy nie uległa zapomnieniu.  Praca uczestników projektu nad gromadzeniem materiałów trwała rok. W tym czasie przeprowadzili oni wywiady z więźniarkami obozów koncentracyjnych oraz z żoną byłego więźnia. Opublikowano je w specjalnie wydanej w tym celu broszurze, która równocześnie dokumentowała pracę uczniów. W spotkaniu podsumowującym projekt wzięli udział goście z Polski ? byłe więźniarki, panie. Zofia Zielezińska i Henryka Obidzińska oraz żona byłego więźnia, pana. Mariana Filipkiewicza. Stronę niemiecką reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia z Kassel i Bielefield ? Florian Ross, Katrin  Graf , Raphaela Kula i Fritz Bornemeyer. W spotkaniu uczestniczyła także pani Ewa Koper, historyk, pracownik muzeum w Bełżcu i Majdanku. Przeprowadziła ona seminarium na temat miejsc pamięci w Polsce, objętych kolejnym projektem, tj. obozów w Bełżcu i Majdanku. W nowym projekcie wezmą udział uczniowie klasy II e, a pracę koordynować będzie pani Dorota CHITRUŃ.

Spotkanie przebiegało w miłej, a chwilami bardzo wzruszającej atmosferze. Goście z Niemiec gratulowali uczniom pracowitości i umiejętności, jakimi wykazali się oni podczas realizacji projektu. Byli także pod wrażeniem dobrej znajomości  języka niemieckiego  i swobody wypowiedzi na tak trudne tematy w obcym języku (uczniowie relacjonowali wyniki badań w języku polskim i niemieckim).

Po apelu wszyscy goście i uczestnicy projektu udali się na Cmentarz Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego pod Pomnik Byłych Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. Tu zapoznali się z historią jego powstania oraz  symboliką. Dowiedzieli się także, z których obozów Polski i Europy sprowadzona została, umieszczona w urnach pod Pomnikiem ziemia, uświęcona krwią  i cierpieniem wielu tysięcy więźniów. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nasze Liceum jest jedyną szkołą  w Polsce, która nawiązała kontakt z więźniami obozów koncentracyjnych z naszego terenu i przypomniała w ten sposób o istnieniu ludzi, którzy przeżyli piekło obozów. Opiekujemy  się także Pomnikiem Byłych Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Zgorzelcu.

Jesienią 2014 r. nasi uczniowie pojadą do kolejnych miejsc pamięci ? Majdanka i Bełżca. Praca nad ocalaniem od zapomnienia będzie więc nadal trwać?