Herb szkoły

Certyfikacje ECDL w naszej szkole.

Sala nr 71 w naszym liceum otrzymała akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Oznacza to, że zostaliśmy certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence – ECDL) to europejski standard umiejętności komputerowych, opracowany i stale aktualizowany w oparciu o badania wymagań pracodawców. Zdobywając odpowiedni certyfikat ECDL przedstawiasz pracodawcy swoje kompetencje komputerowe potrzebne w pracy zawodowej.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

  • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
  • wzrost pozycji na rynku pracy,
  • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
  • wzrost mobilności,
  • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

 

ECDL BASE to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Do uzyskania certyfikatu potrzebne jest zaliczenie czterech modułów:

  • Podstawy pracy z komputerem – Moduł ten sprawdza znajomość podstawowych pojęć oraz umiejętności z zakresu: obsługi urządzeń, tworzenia plików, zarządzania sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwem danych.
  • Podstawy pracy w sieci – Moduł ten sprawdza znajomość podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu: przeglądania Internetu, efektywnego wyszukiwania informacji, komunikacji online i obsługi poczty elektronicznej.
  • Przetwarzanie tekstów – Moduł ten sprawdza umiejętność używania programu do edycji i wydruku tekstu.
  • Arkusze kalkulacyjne – Moduł ten sprawdza znajomość koncepcji arkuszy kalkulacyjnych oraz umiejętność używania arkuszy kalkulacyjnych w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ECDL zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 26.02.2018 (poniedziałek), o godzinie 14.20. Serdecznie zapraszam. Paweł Pilczuk

Więcej informacji: www.ecdl.pl

IMG  Certyfikat dla laboratorium komputerowego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu

base_wzor-2Wzór Certyfikatu ECDL BASE, który otrzymuje się po zdaniu egzaminów