Herb szkoły

Dzień edukacji

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Nauczyciela został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy ?Karta praw i obowiązków nauczyciela?, a następnie w 1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Po ogłoszeniu Dnia Edukacji Narodowej, w Polsce utworzono pierwsze ministerstwo oświaty publicznej w całej Europie. Zorganizowano trzystopniowe szkolnictwo ? szkoły parafialne, szkoły powiatowe i dla najzdolniejszych uczniów ? uniwersytety. Wówczas istniały dwa: w Krakowie i Wilnie.

O ile w Polsce Dzień Edukacji Narodowej przypada na 14 października, to od 1994 roku pod patronatem UNESCO. Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest w ponad 100 krajach, w dniu 5 października.
14 października 2015r. uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny, w którym młodzież zaprezentowała kabaret ? z szkolnego życia. Najpiękniejszym prezentem od uczniów były nominacje nauczycielskie np. Panie dyrektorki zostały nominowane w kategorii ?królowe dżungli?. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli na ręce Dyrekcji kwiaty i podziękowania za trud włożony w kształtowanie młodego pokolenia.

W Dniu Edukacji Narodowej w szczególny sposób wyróżnieni zostali nauczyciele i pracownicy, którzy w tym roku otrzymali nagrody za swoją pracę. 14 października pracownicy szkoły uczestniczyli również w Powiatowych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno?Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej. Młodzież ośrodka przygotowała piękny spektakl taneczno-muzyczny. Były ogromne wzruszenia .Starosta zgorzelecki wyróżnił 6 nauczycieli liceum nagrodą starosty. Dnia 12 października Pani dyrektor Danuta Serafińska w pięknym Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju z rąk Pani Kurator odebrała nagrodę Kuratora Dolnośląskiego..

20151012_121219

DSC_9698

DSC_9710

DSC_9688

DSC_9635