Warning: file_exists(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /home2/loo/domains/lo.zgorzelec.org/public_html/wp-content/plugins/stratum/includes/scripts-manager.php on line 133
Herb szkoły

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Ustny egzamin maturalny w sesji poprawkowej z JĘZYKA POLSKIEGO odbędzie się 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Ustny egzamin maturalny w sesji poprawkowej z JĘZYKA ANGIELSKIEGO odbędzie się 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych , ul. Francuska 6 w Zgorzelcu.

Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej z JĘZYKA POLSKIEGO odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej z MATEMATYKI odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych , ul. Francuska 6 w Zgorzelcu.

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał w sesji wiosennej wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej oraz absolwent, który jednocześnie złożył oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.