Herb szkoły

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej

Ustny egzamin maturalny w sesji poprawkowej z JĘZYKA POLSKIEGO odbędzie się 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Ustny egzamin maturalny w sesji poprawkowej z JĘZYKA ANGIELSKIEGO odbędzie się 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych , ul. Francuska 6 w Zgorzelcu.

Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej z JĘZYKA POLSKIEGO odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.

Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej z MATEMATYKI odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych , ul. Francuska 6 w Zgorzelcu.

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który nie zdał w sesji wiosennej wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej oraz absolwent, który jednocześnie złożył oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.