Herb szkoły

Łączy nas pamięć! 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Łączy nas pamięć! 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu bierze udział w obchodach.