Herb szkoły

Laureaci wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.  Olimpiada rozwija wiedzę akademicką i kreuje kompetencje społeczne, wpływa na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych. Tegoroczna edycja upłynęła pod hasłem Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. 

Do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności przystąpiła spora grupa naszych Licealistów w składzie: Nikodem Frączek, Damian Jaśkiewicz, Jakub Jessa, Kinga Kochman, Paweł Korbut, Maksymilian Stawiarski oraz Tomasz Zubrzycki, która reprezentowała województwo dolnośląskie w etapie centralnym olimpiady, która miała miejsce w dniach 22-23.03.2019 r. w Warszawie.

Finał olimpiady przebiegał dwu-etapowo. Pierwsza część, która odbyła się w budynku Uniwersytetu Warszawskiego składała się z testu, podczas którego uczniowie rywalizowali  z uczestnikami z 16 innych województw. Po umysłowym zmaganiu uczniowie odbyli podróż w przeszłość do Muzeum Wojska Polskiego, a następnie powrócili na panel dyskusyjny pt. System Narodów Zjednoczonych – strażnik pokoju czy bierny obserwator mocarstw, po którym nastąpiło ogłoszenie wyników testu.

Do pierwszej dwunastki oraz kolejnego etapu składającego się z quizu, zakwalifikował się Paweł Korbut uczeń klasy 3D. Jednak sukces odnieśli także Tomasz Zubrzycki z klasy 2C oraz Damian Jaśkiewicz z klasy 3E zdobywając tytuł laureata, a także Nikodem Frączek z klasy 3B i Jakub Jessa z klasy 1C, zdobywając  tytuł finalisty. Po dniu pełnym wrażeń uczniowie zakwaterowali się w hotelu Aramis wyczekując na kolejny ekscytujący dzień. W sobotę podczas quizu Paweł dał z siebie wszystko zdobywając XII miejsce. Po zakończeniu eliminacji obyło się rozdanie nagród oraz wyczekiwany powrót do domu. Oczywiście w wolnych chwilach, nie zabrakło zwiedzania naszej pięknej stolicy oraz świetnej zabawy.

Opiekunem uczniów był p. Tomasz Mańkowski, któremu dziękujemy za świetne przygotowanie i wsparcie.

Zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że będą reprezentować szkołę w kolejnych zmaganiach.

 

PART_1553509718926

PART_1553509827903

PART_1553509859305

PART_1553509912747

PART_1553509938525

PART_1553510341311

PART_1553510066559

PART_1553510032367

PART_1553510104435

PART_1553510119948

PART_1553510142273

PART_1553510208474

PART_1553509971828

PART_1553510281683

 

RODO