Herb szkoły

Młodzi laboranci

Warsztaty Chemiczne to zajęcia dla szkół, podczas których grupy uczniów realizują cykl doświadczeń wybranych przez opiekunów z dostępnego katalogu doświadczeń opracowanych przez dydaktyków Wydziału Chemii, zgodnych z wymogami nowej reformy programowej. Uczniowie pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Chemii samodzielnie wykonują doświadczenia, zgodnie z instrukcją zawartą w karcie pracy. Karty pracy, przygotowane w porozumieniu z nauczycielami chemii oraz przyrody, wprowadzają uczniów w technikę pracy w laboratorium chemicznym, pozwalają lepiej zrozumieć zjawiska i procesy chemiczne.

W dniu 21 lutego 2022 uczniowie klasy 3H wzięli udział w warsztatach chemicznych na Politechnice Wrocławskiej. Pod kontrolą Pani dr inż. Iwony Rutkowskiej nasi młodzi laboranci wykonali doświadczenia ze związkami manganu i chromu, sprawdzili właściwości utleniające fluorowców oraz wykonali miareczkowanie alkacymetryczne roztworu wodorotlenku sodu roztworem kwasu chlorowodorowego.

RODO