Herb szkoły

Pasja = Sukces, czyli awans Kamili Cepowskiej do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego odbywa się regularnie od 1970 roku, jednak w rzeczywistości pierwsze tego typu zmagania zostały przeprowadzone jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą oraz staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów. Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym, potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa.

Od uczestnika olimpiady wymagane jest, aby w swojej pracy przeanalizował wybrane utwory literackie, zaprezentował stan badań oraz wyciągnął własne wnioski – i takim właśnie wymaganiom sprostała Kamila Cepowska, uczennica klasy 3G, (klasy humanistycznej z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego) która zakwalifikowała się do etapu okręgowego LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Kamila przygotowując swoją pracę na temat: “Przerabianie XIX wieku w tekstach kultury współczesnej (transformacje, sequele, powroty serio i buffo, wiek XIX w literaturze i kulturze popularnej)” musiała sama dokonać wyboru, decydując, na jakie zagadnienia położy szczególny nacisk. Kluczowe znaczenie miała przemyślana konstrukcja pracy oraz odpowiedni sposób opracowania tematu.

Serdecznie gratulujemy i życzmy sukcesu w zawodach okręgowych II stopnia, które odbędą już 12 lutego 2022 r.

Opiekunem, a jednocześnie konsultantem merytorycznym Kamili jest p. Beata Stypczyńska.