Herb szkoły

Paweł Pilczuk stypendystą 3. stopnia NASK-BIP

Nasz nauczyciel informatyki pan Paweł Pilczuk znalazł się wśród nielicznych nagrodzonych stypendiami ufundowanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w ramach Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej. Podczas uroczystości zakończenia XXIX Olimpiady Informatycznej, w ramach Programu stypendialnego Olimpiady Informatycznej, 22 wybitnych nauczycieli informatyki zostało wyróżnionych stypendiami ufundowanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w ramach Programu Stypendialnego Olimpiady Informatycznej, którego patronem jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a bezpośrednim pomysłodawcą minister Janusz Cieszyński. W programie nagradzani są nauczyciele za systemową pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie,z e szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz przygotowań do startu w Olimpiadzie Informatycznej.

Paweł Pilczuk od lat pracuje jako nauczyciel informatyki w naszym liceum. Uczy informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Rokrocznie przygotowuje uczniów do matury rozszerzonej z informatyki. W ubiegłym roku średni szkolny wynik matury z informatyki to 67%, przy średniej ogólnopolskiej 38% .W 2011 r. Pan Paweł nabył uprawnienia instruktora Akademii Cisco, dzięki czemu w szkole działa Lokalna Akademia Cisco i uczniowie korzystają z kursów i szkoleń według programu Cisco Networking Akademy. Oprócz Akademii Cisco szkoła współpracuje z Python Institute oraz C++ Institute. Regularna współpraca z PWr i UWr pozwala uczniom uczestniczyć w zajęciach z robotyki, oraz wielodniowych obozach matematycznych i programistycznych. Obecnie pracuje przy projekcie Fundacji Rozwoju Informatyki we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Wrocławskim “Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”. Uczestniczył w dwóch 5-dniowych warsztatach dla nauczycieli, projekt skupia około 50 najlepszych szkół na terenie Polski. Dzięki temu uczniowie mają okazje brać udział w zajęciach dodatkowych z informatyki, zajęciach ze studentem, obozach naukowych, czy turniejach programistycznych.

Serdecznie Gratulujemy !!!