Herb szkoły

POLSKA – MOJA OJCZYZNA – 25 LAT WOLNOŚCI

seminarium plakat

Uczniowie klasy IB postanowili zorganizować seminarium historyczne. Tematem była historia najnowsza Polski 1989-2014. Przedsięwzięcie było jedną z wielu inicjatyw tej klasy, przygotowanych w ramach konkursu ?Polska ? moja Ojczyzna ? 25 lat wolności?.

Spotkanie odbyło się 1 kwietnia 2014 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich. Data miała znaczenie symboliczne ? kwiecień jest miesiącem pamięci narodowej. Seminarium rozpoczęło się o godzinie 13:30 krótkim wprowadzeniem. Zgromadzonych gości powitano patriotycznym akcentem. Klasa IB przypomniała, że jest tu nie tylko po to, by odświeżyć pamięć historyczną, ale też dumę narodową. Następnie poproszono o otwarcie seminarium dyrektor liceum panią Danutę Serafińską. Po wystąpieniu pani dyrektor, przyszła pora na właściwą część seminarium czyli wykłady.

Pierwszy wygłoszony referat miał za zadanie wprowadzić młodzież w realia komunizmu. Przedstawiono problemy ówczesnej ludności, takie jak problemy ze zdobyciem podstawowych artykułów spożywczych. Wykład urozmaiciła inscenizacja historyczna naszych kolegów przebranych za członków MO, ORMO, LWP. Mundury zostały wypożyczone przez Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.

Następne wystąpienia objęły tematykę ruchu oporu w Polsce, obrad Okrągłego Stołu, pierwszych wolnych wyborów, przemian politycznych i gospodarczych.

Ostatni wykład dotyczył historii najnowszej, czyli m. in. wstąpienia Polski do NATO i UE.

 

zdj.3 zdj.2

zdj.1

zdj.4

zdj.5