Herb szkoły

Próbny Egzamin Maturalny

                                       Próbny Egzamin Maturalny

04.01. 2018 – język polski PP, godz. 8:00, czas trwania 170 minut

3 B – gabinet 58

3 C – gabinet 87

3 D – gabinet 67

3 E – gabinet 59

3 F – gabinet 69

05.01. 2018 – matematyka PP, godz. 8: 00, czas trwania 170 minut

3 B – gabinet 58

3 C – gabinet 87

3 D – gabinet 67

3 E – gabinet 59

3 F – gabinet 69

08.01. 2018 – język obcy PP, godz. 8: 00, czas trwania 120 minut

język angielski

3 B – gabinet 58

3 C – gabinet 87

3 D – gabinet 67

3 E – gabinet  59

3 F – gabinet 69

język niemiecki gabinet 48