Herb szkoły

Śniadeccy Team dołącz do nas !

Dzień Otwartych Drzwi w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu, który odbył się 30 maja 2017 r. okazał się wielkim sukcesem organizatorów. Pomimo najbardziej upalnego dnia maja do Liceum przybyły tłumy gimnazjalistów z powiatu zgorzeleckiego i lubańskiego. W pierwszej kolejności gimnazjaliści zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną zaproponowaną na rok szkolny 2017/2018. Prezentacja profili klas I została przedstawiona przez Dyrekcję Szkoły oraz uczniów obecnych klas I i II, w formie ustnej i wizualnej, podczas której uczniowie wykazywali się poczuciem humoru i bezpośredniością. Ciekawe foto-filmy, występy artystyczne oraz prace plastyczne były niewątpliwie interesującym uzupełnieniem atutów szkoły.

Zajęcia tematyczne i szczegółowa promocja odbywała się już w wyznaczonych gabinetach pod hasłem “Śniadeccy inspirują, fascynują i jednoczą”. Tak więc Turniej Robotów, projekty edukacyjne, scenki teatralne i filmowe, zajęcia mikroskopowe i laboratoryjne były doskonale przygotowane przez nauczycieli LO oraz licealistów, a liczny i aktywny udział gimnazjalistów potwierdził, że edukacja może być podróżą rozwijającą umysły i pasje młodych ludzi.

Zapraszamy zatem do wspólnego edukacyjnego podróżowania, bo “Śniadeccy to Wielcy Odkrywcy, na miarę Oskara, Nobla, gdzie jest historycznie i światowo, a także innowacyjnie”. Śniadeccy team dołącz do nas”.

1

2

2.1

2.4

2.5

2.3

2.6

3

4

5

6 (2)

7.1

7.2

7

8

9

10.1

10

12

14

15

16

17.1

17.3

17