Herb szkoły

Śniadeccy uroczyście świętują…

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu obchodziło Święto Patronów Szkoły, czyli Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Najważniejszym punktem tegorocznych obchodów było poświęcenie i prezentacja Nowego Sztandaru Szkoły ufundowanego przez Radę Rodziców, uczniów i absolwentów LO. Uzupełnieniem tego szczególnego wydarzenia było ślubowanie i przyrzeczenie uczniów klas pierwszych, składana już na Nowy Sztandar i włączenie ich w grono społeczności szkolnej.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w kościele pw. Świętego Bonifacego, gdzie w czasie mszy świętej celebrowanej przez proboszcza ks. Macieja Wesołowskiego odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły. Kazanie proboszcza skierowane do uczniów i nauczycieli zawierało wiele odniesień do tradycji i konieczności pielęgnowania tradycyjnych wartości, nawoływał do obowiązku wzmocnienie patriotyzmu i dbałości o nasze podstawy duchowe. Podkreślił znaczenie religii w życiu każdego człowieka.

Druga część to uroczysty apel, który odbył się w sali gimnastycznej naszego liceum. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Artur Bieliński Starosta Zgorzelecki, p. Agnieszka Budych Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu, ks. proboszcz Maciej Wesołowski oraz dyrektorzy szkół i placówek powiatu zgorzeleckiego. Wszystkich gości serdecznie przywitała p. Dorota Chitruń Dyrektor Liceum, która dodatkowo przypomniała historię szkoły, podkreślając jej znaczenie i rangę dla miasta i powiatu. Pani dyrektor wszystkim zgromadzonym przypomniała, że dotychczasowy sztandar liceum został ufundowany z okazji 25-lecia istnienie szkoły, czyli w roku szkolnym 1970/1971, kiedy to nadano również imię szkole – Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Pani dyrektor dziękując za nowy sztandar powiedziała:

“Nowy sztandar od dzisiaj będzie towarzyszył nam, społeczności szkolnej każdego dnia. Będzie reprezentował nasze liceum w czasie najważniejszych wydarzeń szkolnych. Będzie świadkiem wielu osiągnięć i sukcesów, ale będzie także symbolem zobowiązującym młodzież licealną do rzetelnej nauki, miłości do Ojczyzny i szacunku do pracy”.

Po przemówieniu Pani Dyrektor w części oficjalnej swoje wystąpienie wygłosili również Pan Starosta, ksiądz Proboszcz oraz p. Agnieszka Szwabo reprezentująca obecną Radę Rodziców.

Kolejnym punktem apelu było odebranie Ślubowania i Przyrzeczenia Pierwszoklasistów oraz prezentacja Pocztu Sztandarowego w składzie: Franciszek Rabski, Weronika Łabędź oraz Karolina Pawłowska.

Po ślubowaniu wszyscy uczestnicy mogli delektować się programem artystycznym przygotowanym przez klasę II C, III A oraz grupę artystów szkoły. Aksamitnym głosem czarowała nas Nikola Tetke i Julia Rachańska, a brzmienie instrumentalistów, takich jak klarnet, wiolonczela, gitara klasyczna, gitara elektryczna i klawisze na długo pozostaną w pamięci słuchających. Apel wzorowo prowadzili Julia Słonecka i Karol Rozmysłowicz.

RODO